Aktualności

U nas w przedszkolu radość i śmiech i ty przyjdź do nas jeśli chcesz!

Drodzy rodzice naszych przyszłych wychowanków!

Ruszyła rekrutacja na rok 2022/2023

Rekrutacja odbywa się w formie on-line przez stronę:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/szprotawa/News

W elektronicznym formularzu wprowadzamy dane dziecka i rodziców/opiekunów,

wskazujemy przedszkola, do których dziecko kandyduje,

oraz udzielamy informacji na temat spełniania poszczególnych kryteriów.

Po zakończeniu rejestracji należy pobrać wniosek, wydrukować go, podpisać i dostarczyć do

Sekretariatu Zespołu Przedszkolnego,

Przedszkole nr 3 „Pod Dębami”, ul. Waszyngtona 5.

Wraz z wnioskiem należy złożyć dodatkowe dokumenty, np. oświadczenie o wielodzietności rodziny

czy orzeczenie o niepełnosprawności – informacje na ten temat pojawią się w wypełnianym formularzu.

Po zarejestrowaniu dziecka rodzice mogą logować się do witryny systemu i na bieżąco śledzić przebieg rekrutacji

(status wniosku oraz wynik kwalifikacji dziecka).

 

Informacje

Zespół Przedszkolny w Szprotawie

ul. Waszyngtona 5

67-300 Szprotawa

tel:  530 374 161

e-mail: sekretariat@zpszprotawa.pl

Nasze Blogi