Aktualizacja procedury

Informacja dla rodziców!

Zawiadamiamy, że zmienia się w Procedurze nr 1 „Przyprowadzanie i odbiór dziecka w Zespole Przedszkolnym w Szprotawie w okresie epidemii” pkt. 7.

Otrzymuje on brzmienie:

  1. Do przedszkola dzieci wchodzą wraz z jednym rodzicem/opiekunem przez wejście główne. Następnie rodzic/opiekun udaje się z dzieckiem do szatni, po czym odprowadza dziecko do odpowiedniej sali. Pomiaru temperatury u dziecka dokonuje nauczyciel, pomoc nauczyciela lub woźna oddziałowa jeśli zaistnieje taka konieczność, czyli gdy u dziecka wystąpią niepokojące objawy chorobowe.

Od dnia 9 września 2020 nie będzie mierzona temperatura przy wejściu do przedszkola.


Drukuj