Rekrutacja 2021/2022

Rekrutacja 2021/2022

csm przedszkola 1

Drodzy rodzice!

Dokumenty do pobrania są już na stronie oraz do odebrania w Sekretariacie Zespołu.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji oraz Zarządzeniem Burmistrza.

Komplet dokumentów składanych do przedszkola:

- Karta/wniosek o przyjęcie dziecka

- Klauzula informacyjna

- Zasady korzystania z usług ZP

- Załącznik nr 1

+ dodatkowo Załącznik nr 2 składają rodziny wielodzietne

+ lub/i Załącznik nr 3 składają rodzice samotnie wychowujący dziecko.

Komplet dokumentów składamy w sekretariacie Zespołu Przedszkolnego (ul. Waszyngtona 5) lub w placówkach Zespołu, do którego chcemy zapisać dziecko.


Drukuj