Aktualności

Wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji

Drodzy rodzice,

informujemy, że wyniki rekrutacji nowych dzieci do przedszkola będą już dziś wywieszone w placówkach Zespołu. Można również dzwonić pod nr 530374161 lub zalogować się do aplikacji, przez którą odbywało się zgłoszenie kandydatury.

Potwierdzeniem przyjęcia dziecka do przedszkola jest OŚWIADCZENIE WOLI ZAPISU DZIECKA, które należy złożyć w sekretariacie Zespołu do 8 kwietnia br. Można je pobrać ze strony dot. naboru lub wypełnić na miejscu.

Dzieci 3 i 4-letnie, które się nie zakwalifikowały do wybranego przedszkola będą miały zaproponowane miejsce w Przedszkolu nr 2 na ul. Sobieskiego w grupie Skrzaty. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod ww. numerem tel.

U nas w przedszkolu radość i śmiech i ty przyjdź do nas jeśli chcesz!

U nas w przedszkolu radość i śmiech i ty przyjdź do nas jeśli chcesz!

Drodzy rodzice naszych przyszłych wychowanków!

Ruszyła rekrutacja na rok 2022/2023

Rekrutacja odbywa się w formie on-line przez stronę:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/szprotawa/News

W elektronicznym formularzu wprowadzamy dane dziecka i rodziców/opiekunów,

wskazujemy przedszkola, do których dziecko kandyduje,

oraz udzielamy informacji na temat spełniania poszczególnych kryteriów.

Po zakończeniu rejestracji należy pobrać wniosek, wydrukować go, podpisać i dostarczyć do

Sekretariatu Zespołu Przedszkolnego,

Przedszkole nr 3 „Pod Dębami”, ul. Waszyngtona 5.

Wraz z wnioskiem należy złożyć dodatkowe dokumenty, np. oświadczenie o wielodzietności rodziny

czy orzeczenie o niepełnosprawności – informacje na ten temat pojawią się w wypełnianym formularzu.

Po zarejestrowaniu dziecka rodzice mogą logować się do witryny systemu i na bieżąco śledzić przebieg rekrutacji

(status wniosku oraz wynik kwalifikacji dziecka).

 

Informacje

Zespół Przedszkolny w Szprotawie

ul. Waszyngtona 5

67-300 Szprotawa

tel:  530 374 161

e-mail: sekretariat@zpszprotawa.pl

Nasze Blogi