o nas

„Wszystkiego co naprawdę powinienem wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu”

Celem pracy Zespołu Przedszkolnego jest:

 • Stworzenie optymalnych warunków do wspierania i realizacji wizji i misji przedszkola.
 • Wspieranie harmonijnego rozwoju dziecka.
 • Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji.
 • Budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się co jest dobre a co złe.
 • Rozwijanie u wychowanków optymistycznych cech charakteru (dobroć, empatia, zaradność, samodzielność, kreatywność, wiara we własne możliwości, umiejętność współdziałania).
 • Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.
 • Współdziałanie z rodzicami we wszystkich obszarach pracy i działalności przedszkola.
 • Rozwijanie samodzielności dziecka.
 • Kształtowanie poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej).
 • Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym.
 • Zapewnienie dziecku lepszego startu.
 • Wprowadzenie dziecka w świat multimedialny

Nasze działania przede wszystkim ukierunkowane są na wszechstronny, harmonijny rozwój dziecka, zgodny z jego własnym potencjałem, możliwościami i potrzebami, jego dążeniem do autokreacji, samorealizacji i autonomii. Chcemy wychować wrażliwego, kreatywnego, twórczego, świadomego, zmotywowanego do działania człowieka o zintegrowanej osobowości.

Wierzymy, że nasze działania pomogą dzieciom w osiąganiu dojrzałości szkolnej i osiągnięciu sukcesu w przyszłym życiu oraz  pomogą czuć się kochane, ważne, szczęśliwe i  bezpieczne. Naszymi sprzymierzeńcami są rodzice, którzy czynnie uczestniczą codziennym życiu przedszkola.

Zespół Przedszkolny dba o to, aby każdy dzień wypełniały niezapomniane wrażenia artystyczne. Zapewnia wychowankom gromadzenie przeżyć estetycznych, twórczych doświadczeń w zakresie sztuki: plastyki, muzyki i teatru.

Obcowanie ze sztuką zapewnia dziecku bardziej szczęśliwy rozwój, wyostrza wrażliwość, czyni ją bardziej zdyscyplinowaną i posłuszną. Wywiera wielki wpływ na wyobraźnię, inteligencję i wychowanie moralne. W naszych placówkach dziecko zdobywa umiejętność kreatywnego, twórczego myślenia i postaw.

Informacje

Zespół Przedszkolny w Szprotawie

ul. Waszyngtona 5

67-300 Szprotawa

tel:  530 374 161

e-mail: sekretariat@zpszprotawa.pl