Bo przedszkolebawi, uczy, wychowuje.Bo w przedszkolu miło płynie czas.

Krótka historia przedszkola nr 1

Funkcjonujemy od 1975r. wychowując kolejne pokolenia Szprotawian. We wrześniu 1975r. powstało Państwowe Przedszkole nr 3 przy ulicy Kopernika.

Pierwszym dyrektorem placówki była pani Zdzisława Milcz. W latach 1987-1997 dyrektorem była pani Elżbieta Czerniawska.

Na przestrzeni czasu placówka ulegała zmianom i transformacji. Zmieniali się dyrektorzy i nauczyciele. Nasi wychowankowie opuszczali mury przedszkola  i ruszali w dalsze życie szkolne , w społeczność, w dorosłość.

W 1997 r. placówka została połączona z Przedszkolem nr 2 znajdującym się przy ul. Niepodległości. Pierwszym dyrektorem połączonych przedszkoli została pani Maria Marcinowska, a wicedyrektorem pani Grażyna Owsiana.

W latach 2003 – 2013 dyrektorem przedszkola była pani Alina Godbole.

W latach 2013 – 2018 funkcję dyrektora pełniła pani Anna Ciołka.

Przedszkole było sukcesywnie wzbogacane o nowe pomoce i zabawki, a także przeszło remonty : instalacji elektrycznej, instalacji gazowej.

 We wrześniu 2018r. , z połączenia Przedszkola nr 1, Przedszkola nr 2 i Przedszkola nr 3 powstał Zespół Przedszkolny z dyrektorem Małgorzatą Miszczak.

 W 2020r. w ramach projektu Przedszkole nr 1 zyskało nową elewację oraz nowoczesny system grzewczy – fotowoltaika i pompa ciepła.

Zawsze dyrektorom i nauczycielom przyświecał jeden cel – aby dzieci były bezpieczne, radosne, otwarte, aby mogły rozwijać swoje zainteresowania i talenty, aby nikt nie czuł się opuszczony.

Nasze grupy

Nasze grupy

W Przedszkolu Nr 1, na ul. Rolnej 1 w Szprotawie, dzieci bawią się i uczą w grupach:

Małe elfy – 3 latki

Biedronki – 4 latki

Pszczółki – 5 latki

Żabki – 3,4,5 latki

Motylki – 6 latki

Kadra pedagogiczna

Kadra pedagogiczna

Agnieszka Danielak – nauczyciel dyplomowany

Petluszewska Jolanta – nauczyciel mianowany

Elżbieta Przywarta – nauczyciel dyplomowany

Elżbieta Deszczyńska – nauczyciel mianowany

Maria Grzemna – nauczyciel dyplomowany

Urszula Kozak – nauczyciel dyplomowany

Olha Bunzylo – nauczyciel mianowany

Mariola Kaczyńska – nauczyciel mianowany

Jolanta Zubko – nauczyciel mianowany

Joanna Paprocka – nauczyciel dyplomowany - logopedia

Malwina Padula – Kaczorowska – nauczyciel kontraktowy - katecheta

Paweł Szefer – nauczyciel kontraktowy – j.angielski

Personel obsługi

Personel obsługi

Stanisława Mróz

Kamila Mróz - Skoneczna

Małgorzata Plisak

Danuta Rudkowska

Teresa Sitko

Informacje

Zespół Przedszkolny w Szprotawie

ul. Waszyngtona 5

67-300 Szprotawa

tel:  530 374 161

e-mail: sekretariat@zpszprotawa.pl