obraz dekoracyjny

Rekrutacja 2023/2024

Drodzy Rodzice, rozpoczynamy rekrutację do naszych przedszkoli w Szprotawie na rok 2023/2024.

Terminy:

06.02.2023 - 03.03.2023 - Złożenie przez rodziców karty zapisu dziecka do wybranej placówki

06.03.2023 - 17.03.2023 - weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną

do 24.03.2023 - podanie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

27.03.2023 - 07.04.2023 - potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjecia w formie pisemnego oświadczenia

do 14.04.2023 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Terminy dotyczące rekrutacji uzupełniającej:

17.04.2023 - 05.05.2023 - Złożenie przez rodziców karty zapisu dziecka do wybranej placówki

08.05.2023 - 19.05.2023 - weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną

do 02.06.2023 - podanie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

05.06.2023 - 09.06.2023 - potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjecia w formie pisemnego oświadczenia

do 16.06.2023 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

Nowoprzyjęte dzieci rekrutujemy do czterech placówek Zespołu Przedszkolnego, tj.:

Przedszkole nr 1 - ul. Rolna 1

Przedszkole nr 2 - ul. Parkowa 4

Przedszkole nr 2 Filia - ul. Sobieskiego 58

Przedszkole nr 3 - ul. Waszyngtona 5 

Komplet dokumentów rekrutacyjnych można składać w sekretariacie Przedszkola nr 3 (ul. Waszyngtona 5) lub Przedszkola nr 1 (ul. Rolna 1) już z początkiem lutego.

Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia.

Dokumenty do pobrania poniżej:

KARTA ZAPISU DZIECKA DO ZESPOŁU PRZEDSZKOLNEGO - wniosek o przyjęcie w komplecie z kryteriami, klauzulą informacyjną oraz zasadami korzystania z usług ZP 

OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU - wypełniają rodzice, którzy samotnie wychowują dzieci

OŚWIADCZENIE O WILEDZIETNOŚCI RODZINY DZIECKA - wypełniają rodzice z rodziny wielodzietnej

OŚWIADCZENIE O ODBYWANIU STUDIÓW W SYSTEMIE DZIENNYM - wypełniają rodzice, którzy odbywają obecnie studia dzienne

POTWIERDZENIE WOLI - wypełniają rodzice, których dziecko zakwalifikowało się do przedszkola

 

Informacje

Zespół Przedszkolny w Szprotawie

ul. Waszyngtona 5

67-300 Szprotawa

tel:  530 374 161

e-mail: sekretariat@zpszprotawa.pl